Netverklaring ProRail

Bron: ProRail

Gepubliceerd op: 4 januari 2011

Netverklaring ProRail

De Netverklaring beschrijft de aard van de door ProRail beheerde spoorweginfrastructuur, maar ook de voorwaarden waaronder spoorwegondernemingen toegang kunnen krijgen tot die railinfrastructuur.

De Netverklaring beschrijft de aard van de door ProRail beheerde spoorweginfrastructuur, maar ook de voorwaarden waaronder spoorwegondernemingen toegang kunnen krijgen tot die railinfrastructuur.

De netverklaring wordt door ProRail opgesteld en bevat praktische informatie over hoe het Nederlandse spoorwegnet eruit ziet, toegangsvoorwaarden met een standaard toegangsovereenkomst en de weg van aanvraag van capaciteit tot het gebruik van capaciteit. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende dienstenpakketten die ProRail aanbiedt, en wordt het stelsel van gebruiksvergoedingen beschreven.