Spoorwegen 2011 - Richard Latten

Gepubliceerd op: 2 december 2010

Spoorwegen 2011 - Richard Latten

Op 10 december 2010 is editie 33 verschenen van het bekende spoorwegjaarboek. Ten opzichte van de vorige editie is deze met 32 bladzijden dikker geworden.

Belangrijke ontwikkeling in 2010 was de liberalisering van het grensoverschrijdende reizigersvervoer in Europa en in sommige landen ook het binnenlandse reizigersvervoer over lange afstand.
In diverse landen verschijnen nieuwe spelers op de markt van het (internationale) reizigersvervoer over lange afstand waaraan in Spoorwegen 2011 bijzondere aandacht is besteed. Na het voor het railgoederenvervoer catastrofaal verlopen jaar 2009 kwam in 2010 herstel op gang. Niettemin staakten diverse railgoederenvervoerders hun activiteiten of gingen failliet. Anderen werden overgenomen in het voortgaande proces van consolidatie van railgoederenvervoerders. Weet u welke railgoederenvervoerders in 2010 in bijvoorbeeld Duitsland actief waren? U vindt een overzicht in Spoorwegen 2011.
In Spoorwegen 2011 wordt in full colour verslag gedaan van de belangrijkste ontwikkelingen op spoorweggebied het afgelopen jaar en met een blik vooruit in vrijwel geheel Europa. Het jaarboek is onderverdeeld in landenhoofdstukken met per hoofdstuk een beschrijving van algemene ontwikkelingen, investeringen in verbetering en uitbreiding van spoorweginfrastructuur, de reizigersdienst en het rollend materieel. Ontwikkelingen bij de leasemaatschappijen en bij de industrie-toeleveranciers worden in aparte hoofdstukken beschreven.

Aanbevolen voor iedereen die een up-to-date overzicht op prijs stelt van alle belangrijke ontwikkelingen op spoorweggebied binnen Europa.

Auteur:                  Richard Latten
Uitgeverij              De Alk, Alkmaar
ISBN                     978 90 6013 364 4
Prijs:                     € 24,50

Verkrijgbaar in de boekhandel