Wegwijs in railgoederenvervoer

Gepubliceerd op: 4 maart 2013

Wegwijs in railgoederenvervoer

n de afgelopen twee decennia voltrokken zich belangrijke veranderingen in de markt van het railgoederenvervoer. De vele veranderingen riepen een behoefte op om inzicht te krijgen in de structuur, de werking en de ontwikkelingen in de markt van het railgoederenvervoer.

Reden genoeg voor auteur Gerrit Nieuwenhuis (Hogeschool Rotterdam) om een interessant overzicht en inzicht te geven in de organisatie van de markt, de operationele aspecten in het railgoederenvervoer en de belangrijkste recente ontwikkelingen. De inhoudsopgave en een deel van het eerste hoofdstuk kunt u bekijken via de volgende website: www.wegwijsrailgoederenvervoer.nl  Daar kunt u het boek ook bestellen.