Infographic Rail Service Center Rotterdam

Gepubliceerd op: 2 september 2010

Infographic Rail Service Center Rotterdam

RSC Rotterdam verricht overslag activiteiten voor het gecombineerde maritieme en continentale rail-wegvervoer. De infographic brengt de verschillende processen van een intermodale railterminal in beeld en laat zien hoe deze worden uitgevoerd en welke partijen hierbij betrokken zijn.

De infographic kunt u via onderstaande link downloaden: