Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Gepubliceerd op: 7 februari 2011

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Het rapport ‘Nederland als één logistiek netwerk in 2015’ kwam tot stand met medewerking van Transport en Logistiek Nederland, FENEX, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Rail Cargo information Netherlands. Daarnaast leverden vele marktpartijen een bijdrage door interviews. NEA trad op als onderzoekspartner.

De studie focust op de sectoren chemie, agro & food,  consumentenelektronica en biobrandstoffen, en is gericht op kansen en ontwikkelpotentieel voor de logistieke sector op het achterland. Met als doel om Nederland ook in 2015 Europees koploper te laten zijn. Dit rapport is een vervolg op  “Nederlandse zeehavens; onderscheid door netwerkfocus” uit 2009.

abn_amro_nederland_als_een_logistiek_netwerk_in_2015.pdf