Spoor in Cijfers 2017

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Gepubliceerd op: 2 oktober 2017

Spoor in Cijfers 2017

Spoor in Cijfers is een jaarlijkse uitgave van Rail Cargo. Het is de 11e keer dat deze publicatie door het voorlichtingsbureau is opgesteld. Onderwerpen die in Spoor in Cijfers ter sprake komen, zijn onder andere de marktpartijen, vervoersconcepten, infrastructuur en veiligheid. Daarnaast worden aan de hand van diverse statistieken de meest relevante ontwikkelingen in het spoorgoederenvervoer geschetst.

Evenals in de voorgaande editie (2016) is er veel aandacht voor praktijkvoorbeelden. Een achttal verladers laat aan de hand van 'best practices' zien welke voordelen het spoorgoederenvervoer voor hun logistieke keten te bieden heeft.

In Spoor in Cijfers 2017 is tevens een apart hoofdstuk gewijd aan de Nieuwe Zijdenroute, waarin het spoorvervoer van een naar China centraal staat. Naast een interview met het management van ‘New Silkway Logistics’ treft de lezer algemene informatie aan over de verschillende routes en de logistieke voordelen die gemoeid zijn met het spoorproduct.

Een digitale versie van de Nederlandse publicatie kunt u downloaden via de volgende link: sic_2017_def.pdf

Een hardcopy van de nieuwe uitgave kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar info@railcargo.nl onder vermelding van Spoor in Cijfers 2017.