Rapporten

Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland

Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland

Gepubliceerd op:   4 mei 2015

Deze rapportage geeft inzicht in het spoorgoederenverkeer en is gebaseerd op de data die door ProRail standaard wordt geregistreerd. De realisatiedata over het jaar 2014 worden vergeleken met dezelfde gegevens over het jaar 2013. Dit betreft sec... Lees verder
TNO Rapport

TNO Rapport "Quick wins voor verlegging vervoer van gevaarlijke stoffen"

Gepubliceerd op:  12 maart 2014

In het rapport constateert TNO dat in Nederland slechts 2% van het vervoer van gevaarlijke goederen geschiedt via het spoor, terwijl ruim 90% van dat vervoer plaatsvindt per buisleiding en binnenvaart. Na onderzoek concludeert TNO dat er op dit... Lees verder
Logistieke waarde creëer je samen (deel 3)

Logistieke waarde creëer je samen (deel 3)

Gepubliceerd op:  21 januari 2014

In de logistieke sector wordt het belang van sociale factoren echter vaak onderschat, hoewel dit doorslaggevend is voor het succes of falen van samenwerking. Dit concluderen ABN AMRO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en... Lees verder
Spoor brengt Nederland verder

Spoor brengt Nederland verder

Gepubliceerd op:  21 januari 2014

In deze publicatie brengt KNV verslag uit van het onderzoek naar het belang van het spoorgoederenvervoer voor de Nederlandse economie. In het rapport wordt vastgesteld dat een verslechterde bereikbaarheid per spoor de Nederlandse economie op... Lees verder
Logistieke waarde creëer je samen (deel 2)

Logistieke waarde creëer je samen (deel 2)

Gepubliceerd op:  22 augustus 2013

Horizontale samenwerking is een van de voorwaarden voor renderende groei in de logistieke sector. Lees verder
MER PHS Goederenroute Oost-Nederland (1e fase)

MER PHS Goederenroute Oost-Nederland (1e fase)

Gepubliceerd op:   3 juni 2013

Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt het spoor gereed gemaakt voor de toekomst. Om de doorstroming van het goederenvervoer te bevorderen loopt een goederenroute door Oost-Nederland. Hoe deze route precies gaat lopen moet nog worden... Lees verder
Logistieke waarde creëer je samen (deel I)

Logistieke waarde creëer je samen (deel I)

Gepubliceerd op:  28 februari 2013

Het belang van een verbeterde kwaliteit van logistieke ketens word steeds vaker onderkend. Het gaat daarbij niet alleen meer om optimalisatie van bestaande ketens, maar juist ook om waardecreatie, en vernieuwende ketens. Ook de wijze waarop... Lees verder
Kansen voor Nederlandse bedrijven in Polen

Kansen voor Nederlandse bedrijven in Polen

Gepubliceerd op:  21 februari 2013

Polen kenmerkt zich door een positief investeringsklimaat. De komende jaren zal deze trend zich naar verwachting voortzetten. Daarmee biedt dit Centraal-Europese land veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, zeker ook voor het mkb. Lees verder
Annual IRG Rail market monitoring report

Annual IRG Rail market monitoring report

Gepubliceerd op:  19 februari 2013

Dit rapport zet de spoorstatistieken van ruim 20 Europese landen bij elkaar om zo een overzicht te geven van de Europese markt. Het doel is om door cijfers naast elkaar te zetten een diepgaande kennis van de Europese spoormarkt te ontwikkelen. Lees verder
Parituur naar de top - Adviesrapport Topteam Logistiek

Parituur naar de top - Adviesrapport Topteam Logistiek

Gepubliceerd op:  27 juni 2011

In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor... Lees verder