Liberalisatie van het goederenvervoer per spoor

Bron: Universiteit van Amsterdam

Gepubliceerd op: 28 december 2010

Liberalisatie van het goederenvervoer per spoor

Thesis geschreven door Marcel de Jong. Hierin wordt een omschrijving gegeven van de historische achtergrond van de liberalisatie in Europa en de positie van dominante marktpartijen in het goederenvervoer per spoor.

Centrale onderzoeksvraag is: “Laat de liberalisering in het spoorvervoer nog ruimte over voor dominante marktpartijen?”. Geconcludeerd kan worden dat er inderdaad dominante marktpartijen blijven bestaan. Vanwege de de facto barrières en de onvolledige implementatie van de spoorwegpakketten weten de voormalige staatsbedrijven hun positie te consolideren en verder uit te breiden.