Logistieke waarde creëer je samen (deel I)

Bron: ABN AMRO

Gepubliceerd op: 28 februari 2013

Logistieke waarde creëer je samen (deel I)

Het belang van een verbeterde kwaliteit van logistieke ketens word steeds vaker onderkend. Het gaat daarbij niet alleen meer om optimalisatie van bestaande ketens, maar juist ook om waardecreatie, en vernieuwende ketens. Ook de wijze waarop ketens snel kunnen blijven reageren op steeds weer veranderende marktomstandigheden komt hoger op de logistieke agenda’s. Tijd voor true partnerships?

Download onderstaand het volledige rapport

lgistieke_waarde_creeer_je_samen_deel_1.pdf