MER PHS Goederenroute Oost-Nederland (1e fase)

Bron: Rijksoverheid

Gepubliceerd op: 3 juni 2013

MER PHS Goederenroute Oost-Nederland (1e fase)

Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt het spoor gereed gemaakt voor de toekomst. Om de doorstroming van het goederenvervoer te bevorderen loopt een goederenroute door Oost-Nederland. Hoe deze route precies gaat lopen moet nog worden vastgesteld.

Om deze keuze voor de goederenroute weloverwogen te kunnen maken wordt er een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Voor Oost-Nederland is gekozen het MER op te knippen in twee fasen. In de eerste fase zijn de milieueffecten onderzocht van de vier mogelijke tracévarianten tussen Zutphen en Hengelo. Het rapport geeft inzicht in de effecten en de benodigde omgevingsmaatregelen per variant. Er wordt in het MER 1 fase geen voorkeur uitgesproken voor een variant. In de tweede fase van het MER wordt het traject van Elst tot Oldenzaal/grens in zijn geheel bekeken.

mer_phs_gon_samenvatting.pdf

Een uitgebreide versie van het MER is te downloaden op de website van het Centrum Publieksparticipatie (Rijksoverheid).