TNO Rapport "Quick wins voor verlegging vervoer van gevaarlijke stoffen"

Bron: TNO

Gepubliceerd op: 12 maart 2014

TNO Rapport

In het rapport constateert TNO dat in Nederland slechts 2% van het vervoer van gevaarlijke goederen geschiedt via het spoor, terwijl ruim 90% van dat vervoer plaatsvindt per buisleiding en binnenvaart. Na onderzoek concludeert TNO dat er op dit moment geen quick wins zijn te identificeren voor het verleggen van vervoer van gevaarlijke stoffen van het spoor naar buisleiding of de binnenvaart.

Het rapport kunt u onderstaand downloaden: 
tno_rapport_quick_wins.pdf