Stel uw vraag
15-04-202110:00u

Talkshow Spoorcongres 15 april

Als gevolg van Corona hebben we in 2020 het Spoorcongres helaas moeten afgelasten. Inmiddels hebben wij een nieuwe datum bepaald, te weten donderdag 15 april. Het Spoorcongres zal online aangeboden worden. Komende maand wordt u geïnformeerd over het programma.

Het centrale thema van de talkshow is Spoorgoederenvervoer : "Alle seinen staan op groen?!" Het thema wordt in elke show vanuit een ander perspectief door uiteenlopende gasten bediscussieerd.

Talkshow 1
Green Deal en de resultaten van het imago-onderzoek in relatie tot de praktijk

Talkshow 2
Benutten we de kansen van het spoor als duurzame modaliteit?

Talkshow 3
Spoorgoederenvervoer in 2030-2040. Welke innovaties zijn er nodig?

Alle seinen staan op groen?!
Het sentiment dat spoor(goederen)vervoer bijdraagt aan een schoner milieu en een duurzame toekomst leeft meer dan ooit. Een recent marktonderzoek onder circa 800 burgers en 100 verschillende bedrijven bevestigt dat. De modaliteit draagt volgens de grote meerderheid bij aan een oplossing voor diverse maatschappelijke en logistieke problemen, zoals CO2-uitstoot, congestie op de weg, chauffeurstekorten, hoog- en laagwaterstanden in de binnenvaart en de invoering van tol/ MAUD. Je zou kunnen zeggen: alle seinen staan op groen. Maar, worden die kansen ook benut? En hoe verhoudt zich dat tot de eerder uitgesproken ambities en doelstellingen?

Drie talkshows
Deze en andere relevante vragen zullen beantwoord worden tijdens een drietal luchtige talkshows. Telkens vanuit een andere perspectief. Zo schuiven beleidsmakers en politici aan tafel, maar ook spoorvervoerders, operators, logistieke dienstverleners en verladers. Zij gaan met elkaar in discussie waarbij de resultaten van het marktonderzoek de kapstok zal vormen voor een animerend, maar ook inhoudelijk gesprek. De talkshows staan onder leiding van presentator Wietze Smid.