Stel uw vraag
03-11-202012:00u

Talkshow 3 november "Alle seinen staan op groen?!"

In verband met de huidige ontwikkelingen inzake het Coronavirus menen wij er goed aan te doen de talkshows uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Rekening houdend met de huidige curve, verwachten wij dat de talkshows pas na de jaarwisseling kunnen worden opgenomen en uitgezonden.

Gelet op alle voorbereidingen die eerder zijn getroffen door alle betrokken partijen en het aantal aanmeldingen dat wij reeds mochten ontvangen, is het uiteraard voor iedereen een grote teleurstelling. Temeer daar wij er alles aan hebben gedaan om de talkshows zo corona-proof mogelijk te organiseren. Niettemin zijn wij van mening dat de veiligheid ten aanzien van onze gezondheid prioriteit heeft boven het organiseren van een talkshow. Bovendien geldt dat wat in het vat zit, verzuurt niet.

Wij rekenen dan ook op uw begrip en hopen spoedig op betere tijden. Zodra de nieuwe data bekend zijn, zullen wij u uiteraard hierover informeren.

Rail Cargo organiseert dit najaar in het kader van het Spoorcongres 2020 een drietal talkshows vanuit het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het centrale thema is Spoorgoederenvervoer : "Alle seinen staan op groen?!" Het thema wordt in elke show vanuit een ander perspectief door uiteenlopende gasten bediscussieerd.


Talkshow 1:
Green Deal en de resultaten van het imago-onderzoek in relatie tot de praktijk

Talkshow 2:
Benutten we de kansen van het spoor als duurzame modaliteit?

Talkshow 3: 
Spoorgoederenvervoer in 2030-2040. Welke innovaties zijn er nodig?

Tafelgasten Talkshow 2:

  • Mathijs van Doorn – directeur logistics Havenbedrijf Rotterdam
  • Frans de Jong – auteur van het boek ‘The vitality of intermodal transport’
  • Mark Timmermans – trailer director P&O Ferrymasters
  • Herjon Conen – hoofd transport Zeeman Textielsupers
  • Nico van den Berg – European distribution process manager Electrolux
  • Ronald van Dodewaard – Senior manager transport Europe Outokumpu

Alle seinen staan op groen?!
Het sentiment dat spoor(goederen)vervoer bijdraagt aan een schoner milieu en een duurzame toekomst leeft meer dan ooit. Een recent marktonderzoek onder circa 800 burgers en 100 verschillende bedrijven bevestigt dat. De modaliteit draagt volgens de grote meerderheid bij aan een oplossing voor diverse maatschappelijke en logistieke problemen, zoals CO2-uitstoot, congestie op de weg, chauffeurstekorten, hoog- en laagwaterstanden in de binnenvaart en de invoering van tol/ MAUD. Je zou kunnen zeggen: alle seinen staan op groen. Maar, worden die kansen ook benut? En hoe verhoudt zich dat tot de eerder uitgesproken ambities en doelstellingen?

Drie talkshows
Deze en andere relevante vragen zullen beantwoord worden tijdens een drietal luchtige talkshows. Telkens vanuit een andere perspectief. Zo schuiven beleidsmakers en politici aan tafel, maar ook spoorvervoerders, operators, logistieke dienstverleners en verladers. Zij gaan met elkaar in discussie waarbij de resultaten van het marktonderzoek de kapstok zal vormen voor een animerend, maar ook inhoudelijk gesprek. De talkshows staan onder leiding van presentator Wietze Smid.