Stel uw vraag
Geplaatst op 21-02-2005

2004 recordjaar voor Haven Amsterdam

De droge en natte bulk sector spelen hierin een belangrijke rol. De goederenoverslag van ruim 74 miljoen ton overtrof het record van 70,4 in 2002. Vergeleken met 2003 zijn de Noorzeekanaalhavens met 13 procent gegroeid. De goederenoverslag in 2004 van 53 miljoen ton in de Amsterdamse haven betekent een winst van 19 procent. ‘De groeicijfers laten zien dat Zeehavens Amsterdam haar positie als internationaal logistiek knooppunt steeds beter waarmaakt’, zegt Hans Gerson, directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam. ‘We behoren tot een van de snelst groeiende havens in Europa, ondanks dat we nog niet profiteren van de hausse in het containervervoer.’

Ook de belangstelling voor een locatie in het havengebied houdt aan. Het Havenbedrijf heeft in 2005 25 hectare bedrijfsterrein uitgegeven. De natte bulk sector is met 19 miljoen ton maar liefst 37 procent gegroeid. Hierbij profiteert Amsterdam van haar rol als prominente speler in het mengen (veredelen) en de opslag van benzine en van de grote vraag naar benzine op de wereldmarkt. In het droge massagoed speelt de kolenoverslag een belangrijke rol. Ook hier is sprake van een toenemende vraag. De droge massagoed is in de regio met een overslag van 49 miljoen ton met negen procent gegroeid. Daarnaast heeft Amsterdam zijn positie als belangrijke kolenhaven verstevigd met het verwerven van extra kolenpakketten die via de haven worden verscheept. Geschat wordt dat de kolenoverslag met meer dan 20 procent zal stijgen tot zo’n 20 miljoen ton.