Stel uw vraag
Geplaatst op 21-04-2005

Afscheid van 'vervoersprofessor' Hugo Roos

Capaciteitsproblemen op vitale infrastructuur beïnvloeden de marktvorm tussen de gebruikers van die infrastructuur en daarenboven ook nationale logistieke en vervoerspolitieke verantwoordelijkheden. Dit stelde prof.dr. Hugo Roos in de rede 'Inkomende plichten' die hij uitsprak bij het neerleggen van zijn ambt van hoogleraar Logistiek management (voorheen de Nedlloyd-leerstoel) aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op donderdag 21 april 2005. De scheidend vervoershoogleraar pleitte ervoor plannen voor de ontwikkeling van infrastructuur ook te beoordelen tegen de achtergrond van de kosten van marktverstoringen die kunnen ontstaan.

Prof.dr. H.B.Roos (1945) studeerde ruimtelijke economie aan de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Na zijn afstuderen in 1972 was hij enige jaren wetenschappelijk medewerker vervoers- en haveneconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna was hij onder meer verbonden aan de Verkeersacademie Tilburg en Bull Nederland NV.

Roos promoveerde in 1987 bij prof. Klaassen op congestie en lokale belastingen. In 1988 werd hij hoogleraar Vervoerseconomie aan de KMA en was hij vier jaar hoogleraar Luchtvaarteconomie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1992 aanvaardde hij een benoeming tot hoogleraar Logistiek Management aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (Nedlloyd-leerstoel). Daarnaast geeft hij onderwijs in de luchtvaarteconomie en capita selecta uit de vervoerseconomie aan deze universiteit en de TU Delft. Op zijn naam staan talloze artikelen op het gebied van de vervoerseconomie, luchtvaart, verkeerskunde, lokale belastingen, planologie en logistiek management. Hij is tevens verbonden aan KPMG Klynveld Management Consultants en (bestuurs-)lid van vele verenigingen en stichtingen op het gebied van vervoerseconomie en logistiek management.

Hugo Roos is tevens de grote initiator van de Masterclass Railgoederenvervoer, een reeks colleges verzorgd door gastdocenten, die een grote ervaring hebben opgebouwd in de dagelijkse praktijk van het railvervoer.

Bij zijn afscheid als hoogleraar ontving prof. Roos van het gemeentebestuur van Rotterdam de Wolfert van Borselen Penning als dank voor zijn grote verdienste voor de stad.

De volledige tekst van het afscheidscollege kunt u hier bekijken: