Stel uw vraag
Geplaatst op 17-03-2005

Akkoord over Europese invoering ERTMS

De Europese Commissie en de rail sector (spoorwegondernemingen, infrastructuur managers en producenten van spoorwegmaterieel) hebben in Brussel een MoU ondertekend over de invoering van het veiligheidssysteem ERTMS op de belangrijkste corridors in Europa. Volgens Jacques Barrot, EU Commissaris voor transport, is de invoering van ERTMS (European Rail Traffic Management System) een goed voorbeeld van een groot industrieel programma dat in het uitgebreide Europa is ontwikkeld. Het project draagt bij aan de vergroting van de veiligheid en concurrentiekracht van het spoorvervoer. Een geïntegreerd Europees spoorwegsysteem is onmogelijk zonder een instrument als ERTMS, dat de 20 verschillende nationale veiligheidssystemen gaat vervangen. Het feit dat alle spelers ingestemd hebben met een brede invoering van het systeem zal in de komende tien jaar leiden tot extra investeringen in het trans Europese netwerk ter waarde van zo'n 4 miljard euro. Het hefboom effect van het ERTMS project maakt volgens Barrot duidelijk dat de voorgestelde investering van 20,3 miljard euro in het Trans Europese Netwerk (TEN) gerechtvaardigd is.

De opzet van ERTMS is eenvoudig: er wordt informatie uitgewisseld tussen de grond en de trein. Een computer aan boord van de trein berekent vervolgens de maximaal toegestane snelheid op het baanvak en past indien nodig de snelheid van de trein aan. De computer moet geschikt zijn om de signalen vanaf de grond te kunnen begrijpen. Tot op heden zijn er in Europa echter 20 verschillende systemen voor het versturen van die informatie.  Zo moesten er maar liefst zeven verschillende signaleringssystemen geïnstalleerd worden voor de Hoge Snelheids Lijn tussen Brussel en Parijs. Hierdoor worden onnodig extra kosten gegenereerd en ontstaan meer kansen op storingen.

De invoering van ERTMS zal ervoor zorgen dat treinen kunnen volstaan met één veiligheidssysteem aan boord. Hierdoor worden ook de kosten voor de beheerders van de infrastructuur verlaagt. Het systeem werkt zowel voor Hoge Snelheids Lijnen als voor conventionele treinen. Het systeem zal de veiligheid van het netwerk aanzienlijk verhogen. De invoering zal middels een gecoördineerde aanpak plaatsvinden waarbij alle partijen worden betrokken. Die gecoördineerde aanpak is nodig omdat het technisch onmogelijk is om alle nationale veiligheidssystemen tegelijk te vervangen.

In het Memorandum of Understandig wordt de overgang naar het nieuwe systeem beschreven. De Europese Commissie zal een coördinator benoemen die ervoor moet zorgen dat het akkoord tijdig wordt ingevoerd en er tevens voor zorgt dat alle partijen meedoen. Wat betreft de financiering zal speciale aandacht worden gegeven voor de onderdelen van het Trans Europese Netwerk (waaronder de Betuweroute). Er zijn fondsen beschikbaar voor studies en projecten die gericht zijn op de invoering van het systeem.

ERTMS is ontwikkeld in de negentiger jaren dankzij een Europees onderzoeksprogramma en is later gefinancierd uit het budget voor het Trans Europese Netwerk. De invoering van ERTMS betekent een doorbraak in de promotie van de technische harmonisatie van het spoornetwerk. Na 15 jaar van studie is het project nu klaar voor de grootschalige invoer. Hiervoor is een periode voorzien van 10 tot 12 jaar.

 

Noot bij foto: Philippe Roumeguère (UIC) ondertekent het Memorandum of Understanding. Naast hem Jacques Barrot, EU Commissaris voor transport.

 

Om een video te zien over de werking van ERTMS gaat u naar de volgende website:

http://www.ertms.com/