Stel uw vraag
Geplaatst op 02-02-2005

Barrot wil akkoord over ERTMS

Barrot blikte terug op de belangrijkste ontwikkelingen in 2004.

Zo is op 30 april 2004 een definitief akkoord bereikt over het Tweede Spoorpakket, waarmee de open markt voor het railgoederenvervoer vanaf 1 januari 2007 een feit wordt. In 2004 zijn ook nieuwe voorstellen gedaan in het Derde Spoorpakket. Die voorstellen behelsen de erkenning van machinisten, de kwaliteit van het goederenvervoer, de rechten van reizigers en de opening van de internationale reizigersmarkt voor concurrentie.

Er zijn het het afgelopen jaar ook nieuwe richtlijnen aangenomen over de realisatie van het TransEuropese Transport Netwerk. 80% van de projecten heeft betrekking op railinfrastructuur. De projecten worden tot maximaal 30% meegefinancierd door de Europese Commissie. De Europese Commissie wil de co-financiering zelfs opvoeren tot 50% voor de invoering van het project ERTMS, het nieuwe Europese spoor veiligheidssysteem. Dat geldt zowel voor de investering in de infrastructure als voor de investering in het rollend materieel.

De prioriteiten van Barrot voor 2005 richten zich op:

Volledige invoering eerste spoorpakket. Barrot gaf dat nog niet in alle Lidstaten de invoering is afgerond. Ten aanzien van de invoering van het veiligheidssysteem ERTMS wil Barrot met de betrokken partijen een Memorandum of Understanding opstellen. Hierin moet duidelijk worden wat de taken zijn van de verschillende partijen. Ook zal de Europese Commissie een centrale coordinator benoemen die het proces gaat begeleiden voor de invoering op de grote transportassen.

Invoering Tweede spoorpakket en opzetten van het Europese Spoorwegbureau. De richtlijn over de opening van de nationale spoormarkten per 2007 moet voor het eind van dit jaar in wetgeving zijn omgezet in alle Lidstaten. Het Europese Spoorwegbureau is onlangs zijn werkzaamheden gestart. De leiding is in handen van Marcel Verslype, die voorheen werkzaam was als hoogste man bij NMBS Cargo.

Voortgang derde spoorpakket. Barrot erkent dat er veel tegenstand is tegen de voorstellen van de Europese Commissie voor de opening van de reizigersmarkt per 2010. Zijn belang is echter het dienen van de mobiliteitsbehoefte van de reiziger en niet de belangen van de Lidstaten. Barrot is blij dat de voorstellen voor uniforme erkenning van machinisten op een brede steun kunnen rekenen. Ten slotte wil Barrot in de vervoercontracten minimale clausules verplicht stellen waarin afspraken staan over de kwaliteit van de dienstverlening.

Barrot wil ook het debat opnieuw voeren over een eerlijk systeem van heffingen voor alle vervoerswijzen. Ook zal in 2005 een besluit komen over de financiering van het TransEuropese transport netwerk. Volgens Barrot heeft het weinig zin om zo'n netwerk alleen op papier te definieren als er niet de middelen voor vrij komen.

Voor meer informatie klik hier.