Stel uw vraag
Geplaatst op 07-01-2021

Bestuurswijziging Rail Cargo

Met ingang van 1 januari 2021 zijn Gilbert Bal, Senior Business Manager Logistics bij het Havenbedrijf Rotterdam, en Jessica van den Bosch, Directeur Accountmanagement Goederen bij ProRail, toegetreden tot het bestuur van Rail Cargo information Netherlands. Zij nemen de plek in van respectievelijk Matthijs van Doorn en Lars van Lierop.

Voor Gilbert Bal betekent zijn bestuursfunctie een soort rendez-vous op het oude nest. Van 2006 tot 2009 was Bal namelijk Communicatie Manager bij het voorlichtingsbureau. Na 2009 heeft Bal diverse functies bekleed bij onder andere ProRail, Raillogix en Maersk tot dat hij in 2019 de overstap maakte naar het Havenbedrijf Rotterdam.

Jessica van den Bosch is de opvolger van Lars van Lierop die binnen ProRail een andere functie is gaan bekleden. Van den Bosch bekleedde voor haar aanstelling als Directeur Accountmanagement diverse functies bij ProRail en onder andere betrokken bij de corridor van Zee naar Zevenaar. Van den Bosch neemt tevens plaats aan de spoorgoederentafel, een overleg tussen het Ministerie, ProRail, Havens en diverse marktpartijen uit de sector.

Het bestuur heet Gilbert en Jessica uiteraard van harte welkom en zijn blij dat zij tijd voor de stichting willen vrijmaken. Tevens wil het bestuur zowel Matthijs van Doorn als Lars van Lierop hartelijk danken voor hun inzet in de afgelopen periode.