Stel uw vraag
Geplaatst op 03-12-2004

Businesscase Exploitatie Betuweroute ingediend

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en ProRail willen een eenmalige financiële bijdrage leveren aan de opzet van een exploitatiemaatschappij van de Betuweroute. Het Havenbedrijf is bereid deel te nemen aan zo’n maatschappij, als minister Peijs van Verkeer en Waterstaat daartoe beslist, maar verbindt daar wel enkele voorwaarden aan. ProRail en HbR hebben de Businesscase Exploitatie Betuweroute deze week overhandigd aan Peijs. De minister had de twee instanties gevraagd een model te ontwikkelen voor een rendabele exploitatie van de goederenspoorlijn naar Duitsland, die in 2007 open gaat.
 
De inhoud van het plan blijft echter geheim, totdat de minister een besluit heeft genomen. Peijs gaat het nu bestuderen en voorleggen aan een onafhankelijke externe adviesgroep onder leiding van H. Benjamins, topman van Frans Maas. Daarna beslist ze wie de concessie om de Betuweroute te exploiteren krijgt. Dat kunnen het Havenbedrijf en ProRail zijn. Ook kan ze overgaan tot een openbare aanbesteding. Het bedrijf TowRail heeft zich onlangs opgeworpen als kandidaat. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Kiest Peijs voor ProRail en het Havenbedrijf, dan wil laatstgenoemde er in ieder geval een derde partij bij. ,,Om de club wat breder te maken’’, zegt een woordvoerder van het HbR. Ook stellen de twee partijen een evaluatie voor, maximaal zes jaar na de startdatum.
 ,,Het exploiteren van een spoorlijn is geen kerntaak van ons. We hebben er daarom een aantal voorwaarden aan gesteld. We willen er bijvoorbeeld niet langdurig risicodragend in zitten. Ook dat evaluatiemoment vinden we belangrijk, zodat we de mogelijkheid hebben om terug te treden.’’

ProRail en HbR zijn bereid een eenmalige financiële bijdrage te leveren aan het startkapitaal van de exploitatiemaatschappij. ,,Dat zal een organisatie worden van tientallen mensen en het nodige kosten. We willen dat in het begin een duwtje in de rug geven.’’ In de business case stellen de twee partijen voor dat de exploitatiemaatschappij een zelfstandige organisatie wordt die zowel financieel als operationeel op eigen benen staat. Die organisatie wordt verantwoordelijk voor het reserveren en leveren van treinpaden, beheer en onderhoud en marketing en sales. Volgens de twee instanties zijn de perspectieven goed. Ze verwachten dat het grensoverschrijdende goederenvervoer per spoor uitgroeit tot dertig miljoen ton in 2015. Naar eigen zeggen hebben ze wensen van vervoerders en verladers vertaald in producten en diensten voor gebruik van de Betuweroute. De prognoses en tariefstellingen noemen ProRail en HbR realistisch. Deze worden echter nog niet openbaar gemaakt.