Stel uw vraag
Geplaatst op 08-03-2005

Debat over Ketenstudies

Tijdens het gesprek werd gediscussieerd over maatschappelijk aanvaardbaar risico en risicoperceptie. Toch concentreerde men zich voornamelijk op het nut, de noodzaak en de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen om de veiligheid in de genoemde ketens te verhogen. Hieraan zijn hoge kosten verbonden, maar de veiligheid wordt slechts zeer gering verhoogd, concludeert de industrie. De chemische industrie werd vertegenwoordigd door de ammoniak producenten DSM en Yara en door de VNCI. De discussie over de Ketenstudies wordt op 23 maart voortgezet in een debat tussen staatssecretaris Van Geel en de Tweede Kamer.

Railion over kabinetsstandpunt Ketenstudies
De ketenstudies signaleren problemen waarvan meerdere deskundigen zich afvragen of ze eigenlijk wel bestaan. Noch het ammoniakvervoer per spoor, noch het railvervoer van LPG overschrijdt immers de wettelijke norm. De ketenstudies beschouwen echter de eventuele effecten van een mogelijk treinongeluk als een substantieel probleem. Waarbij de (uiterst kleine) kans op zo’n ongeluk niet meer wordt ingewogen. In algemene zin kunnen we concluderen dat we in Nederland opschuiven van een ‘risicobeleid’ naar een ‘effectbeleid’. Dat betekent in de praktijk al snel veiligheid ‘coûte que coûte’.

De ketenstudies streven naar oplossingen waarbij in beginsel alle mogelijke nadelige effecten van transport worden uitgesloten. Alle consequenties in aanmerking genomen zijn dit echter dure maatregelen. Maar, wat erger is, het valt te betwijfelen of er wel veiligheidswinst zal worden geboekt. De nieuwe veiligheidsrisico’s die door het verleggen van de stromen ontstaan, zijn immers nog op geen enkele wijze in kaart gebracht. Railion ondersteunt derhalve het CPB rapport ‘Second Opinion ketenstudies ammoniak, chloor en LPG’ waarin men de conclusie trekt dat het rendement van de voorgestelde veiligheidsmaatregelen wel erg laag is en het beschikbare ‘veiligheidsgeld’ beter zou kunnen worden besteed.

 

 

Het rapport ‘Ketenstudies ammoniak, chloor en LPG’ kunt u hier downloaden: