Stel uw vraag
Geplaatst op 25-01-2005

Dienst Vos op Hamburg en Bremerhaven

In eerste instantie worden een aantal proefritten uitgevoerd, in de tweede helft van dit jaar moet de dienst een frequentie krij­gen van twee maal per week. Op dit moment wordt de haalbaarheid van de spoorverbinding nog onderzocht. Volgens vestigingsmanager H. Haan is de nieuwe dienst met name bedoeld om rederijen te hel­pen bij het repositioneren van lege containers tussen de drie zee­havens. Nu gebeurt dat nog vaak met feederschepen.

In Veendam kunnen lege containers volgens Haan goedkoop worden opgesla­gen. In Nederland verzorgt ACTS het transport, het is nog niet dui­delijk wie in Duitsland verant­woordelijk wordt voor de tractie. Veendam kan volgens Haan gedeeltelijk de functie van Duisburg als knooppunt voor treinverkeer richting Hamburg en Bremerha­ven overnemen. De Groningse plaats fungeert nu alleen nog als eind- of startpunt.

Duisburg slibt behoorlijk dicht, aldus Haan. Daarnaast is het ook een duur knooppunt. Vos Logistics wil verder twee maal per week containers gaan vervoeren tussen Veendam en de­ vestiging in Leeuwarden. Daar­door krijgt de logistiek dienstver­lener meer mogelijkheden om containers op tijd vanuit het noorden in Rotterdam te krijgen of andersom.
Er wordt nu tien maal per week op Veendam gereden en vijf tot zes maal per week op Leeuwarden. Verder kan een dergelijke verbinding tussen Friesland en Gro­ningen volgensHaan helpen de on-balans van beide diensten op Rotterdam op te heffen: de trein op Veendam is vaak vol, terwijl de trein op Leeuwarden vaak wel wat containers kan gebruiken.