Stel uw vraag
Geplaatst op 13-04-2005

Eerste universitair congres over Ketenregie

Studievereniging POLIS (studievereniging voor leergang Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg) organiseert op 17 Mei 2005 het eerste universitaire congres over Ketenregie. Ketenregie speelt op veel gebieden een belangrijke rol in de hervorming of verbetering van organisatiestructuren. Zowel op publiek gebied als privaat gebied is het op dit moment een hot item, zoals de discussies over het gebruik van de Havenspoorlijn en Betuweroute. Vandaar ook dat tijdens het congres zowel ketenregie in de publieke sector onder de loep genomen wordt, alsook ketenregie in de private sector. Ketenregie is nog niet dermate goed geïntegreerd in deze twee sectoren dat men al van een volledig succes kan spreken. Omdat het ketenconcept nog onduidelijkheid en onbekendheid geniet zullen de “hoe, wat en waarom” vragen tijdens het congres centraal staan. ProRail en andere aan de Betuweroute gelieerde organisaties zullen op dit congres de mogelijkheid krijgen zichzelf een helder beeld te verschaffen van ketenregie, en de opgedane kennis toepassen in het projecht van de Betuwelijn. Het is de ultieme mogelijkheid voor organisaties om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. Leren van elkaar, en samen werken aan een mooie toekomst voor Ketenregie. Samen maken we het congres tot een succes! U bent van harte uitgenodigd op 17 Mei op de Universiteit van Tilburg.

Voor inschrijvingen en meer informatie verwijs ik u door naar www.congresketenregie.tk