Stel uw vraag
Geplaatst op 20-05-2005

“ERTMS in Nederland. Hoe gaan we dat doen?”

Het doel van het seminar is door middel van de verschillende visies en een paneldiscussie te komen tot een (gedragen) integrale visie hoe ERTMS in te voeren binnen de Nederlandse spoorwegbranche (korte- en lange termijn visie, migratieplannen etc). De noodzaak hiertoe wordt opgelegd vanuit Europese regelgeving en -afspraken; in een onlangs door een aantal Europese organisaties ondertekende MoU hebben deze landen elkaar verplicht om binnen 18 maanden te komen met een plan tot invoering van ERTMS op diverse corridors.

De drie spelers binnen de institutionele driehoek, ministerie - vervoeder - infraprovider, hebben ieder hun eigen doelstellingen en belangen die niet altijd parallel lopen. Toch is er een hoger doel dat zij allen nastreven en dat is het faciliteren in toenemende mobiliteit binnen Europa en daarmee het waarborgen van continuïteit van het spoor.

Indien u aan dit seminar wilt deelnemen kunt u contact opnemen met Joke Koster van Nedtrain Consulting, tel. 030-3004 699.

Voor meer informatie klik hier.