Stel uw vraag
Geplaatst op 08-06-2005

Europese Commissie: steun ECTS mag

Minister Karla Peijs heeft eerder dit jaar aangekondigd geld te willen voorschieten aan vervoerders die hun locomotieven moeten ombouwen voor ETCS, vooruitlopend op het steunprogramma van de Europese Unie voor ETCS dat mogelijk in 2007 in werking treedt. 'Om een echt Europees spoorwegnet te creëren dat concurrerend is voor goederenvervoer, moeten wij gebruik maken van het Europese signaleringssysteem. Daar zijn kosten aan verbonden, met name voor de eerste spoorwegondernemingen die op het ETCS overschakelen. Daarom beschouw ik dit meer als een vergoeding dan als steun,'aldus Jacques Barrot, Vice-voorzitter van de Europese Commissie met bevoegdheid voor vervoer.

De ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor is een prioriteit van de EU. De Commissie is van mening dat de steun noodzakelijk is gezien de hoge benodigde investeringen en het risico dat de Betuweroute zonder deze maatregel niet optimaal zou worden gebruikt. Voorts is de Commissie van mening dat de regeling een beperkt effect zal hebben op de concurrentie onder de vrachtvervoerders op het Nederlandse spoorwegennet. Met de regeling zal in feite worden voorkomen dat de hoge investeringskosten in het nadeel werken van kleine spoorwegexploitanten ten opzichte van de grote overheidsbedrijven.

De steun kan oplopen tot 50% van de in aanmerking komende investeringskosten met een maximum van 700.000 euro voor goederenlocomotieven die vóór 1 januari 2004 op het Nederlandse spoorwegennet werden toegelaten en 3.000 euro voor locomotieven die na 1 januari 2004 werden toegelaten. Het aantal subsidieaanvragen is beperkt tot één per spoorwegmaatschappij, leasingmaatschappij of fabrikant indien het prototype gevolgd wordt door een serie van ten minste 2 locomotieven van hetzelfde type; tot twee als de prototypen gevolgd worden door ten minste 9 locomotieven van elk type; en tot drie als de prototypen gevolgd worden door ten minste 14 locomotieven van elk type.

Het ETCS-concept is eenvoudig: er wordt informatie doorgeseind van de grond naar de trein, waar een boordcomputer de gegevens gebruikt om de maximaal toegestane snelheid te berekenen en de trein vervolgens indien nodig automatisch langzamer te doen rijden. Momenteel wordt er in Europa met 20 verschillende grondsystemen gewerkt. De onderlinge incompatibiliteit is een belangrijke technische belemmering voor het internationale treinvervoer. Aangezien het technisch niet mogelijk is om onmiddellijk over te schakelen van de oude nationale systemen naar de nieuwe norm op het gehele Europese netwerk, moeten sommige treinen tijdens een overgangsperiode uitgerust worden met het ETCS naast de bestaande systemen.

Daarom vereist de invoering van deze nieuwe norm een investering van de spoorwegondernemingen. Met de hulp van een Europees coördinator, die binnenkort door de Commissie zal worden benoemd, zal een installatieplan voor het ETCS worden opgesteld, o.a. voor de hoofdlijnen van het Trans-Europese Netwerk.