Stel uw vraag
Geplaatst op 10-04-2019

Europese subsidie voor uitbreiding spoorcapaciteit Port of Moerdijk

De subsidie komt uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen.

Deze subsidie komt naast de 7 miljoen euro die de minister en Staatssecretaris eind vorig jaar beschikbaar stelde voor optimalisatie van het spoor. Deze middelen worden ingezet om de overbelasting van het spoor in Moerdijk op te heffen. Bij het huidige emplacement aan de Zuidelijke Randweg gaan ProRail en het havenbedrijf twee nieuwe sporen van 740 meter realiseren. Tevens komt er een extra wisselverbinding, zodat de containerterminal zonder extra rangeerwerk bereikbaar is vanaf het emplacement. Het voordeel hiervan is dat treinen sneller afgehandeld kunnen worden, processen op het emplacement versnellen en de veiligheid wordt vergroot.

Beide projecten hebben als doel om de groei van multimodale goederenstromen mogelijk te maken en 740 meter lange treinen te faciliteren. Zo maakt Moerdijk slim gebruik van de mogelijkheden, stimuleren we het gebruik van spoor als duurzame modaliteit om goederen te vervoeren en werken we aan de veiligheid op het terrein.

Port of Moerdijk