Stel uw vraag
Geplaatst op 07-01-2021

Extra subsidie voor het spoorgoederenvervoer

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) heeft net voor de jaarwisseling de Tweede Kamer geïnformeerd over een extra impuls voor het spoorgoederenvervoer. Een goed begin van het nieuwe jaar voor handels- en productiebedrijven die gebruikmaken van het spoor of dit overwegen.

Zo komt de staatssecretaris met 6 miljoen euro extra subsidie voor dit en het volgende jaar om de kosten van het gebruik van het spoor te verlagen. Daarnaast komt er een generieke compensatieregeling voor de gebruiksbeperkingen op de Havenspoorlijn en Kijfhoek. Tot slot komt er een regeling dat bedrijven ondersteunt bij een mogelijke overstap naar spoorgoederenvervoer.

Kostenverlaging
Eerder heeft het kabinet al budget vrijgemaakt om de kosten voor het gebruik van spoorgoederenvervoer te verlagen. Deze zogenaamde gebruikersvergoeding was in Nederland een stuk hoger dan in de ons omringende landen zoals Duitsland. Met deze subsidie moeten de kosten voor het gebruik van het spoor in Nederland in lijn worden gebracht met die in de omringende landen. Duitsland heeft onlangs het tarief voor het spoor verder verlaagd; om daarmee in lijn te blijven heeft de staatssecretaris voor 2021 en 2022 een bedrag van 6 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

Modal shift
Daarnaast wil de staatssecretaris met handels- en productiebedrijven en vervoerders verder zoeken naar manieren om vrachten te bundelen en te verplaatsen van de weg naar het spoor. Dit in lijn met de eerdere modal shift-regeling van weg naar binnenvaart. De staatssecretaris heeft ondernemersvereniging evofenedex gevraagd om bedrijven die nu nog over de weg vervoeren maar een overstap naar spoorvervoer overwegen, te helpen bij het verkennen van de mogelijkheden.