Stel uw vraag
Geplaatst op 04-04-2005

Geen oorzaak gevonden incident Arnhem

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de mensen hoogst waarschijnlijk onwel zijn geworden door een hoge concentratie van de stof MTBE in hun bloed. Het is niet duidelijk geworden waar dit vandaan komt.

Maandag 22 november 2004 raakten in het station van Arnhem enige tientallen mensen onwel. In eerste instantie leek een trein, geladen met de giftige en bijtende stof methyl-tert-butyl-ether MTBE, de veroorzaker van de klachten. De trein bleek te zijn geladen in Rotterdam en werd nog diezelfde avond teruggestuurd voor nader onderzoek.

De trein bleek niet te lekken en ook uit wegingen bleek er geen lading te zijn verdwenen. Wel bleek één moer van een deksel los te hebben gezeten, maar de deksel zat verder dusdanig goed vast dat er geen lading gelekt kon zijn. Al vrij snel werd de trein daarom weer vrijgegeven. Zowel in Arnhem als in Rotterdam werd het onderzoek voortgezet, ook omdat na enige weken bleek dat de onwel geworden mensen in Arnhem hoge concentraties MTBE in hun bloed hadden.

Ook in Arnhem kon geen oorzaak voor het incident vastgesteld worden. Op het Arnhemse station en omgeving, de omgeving waar de mensen besmet zijn geraakt, is een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van de stof MTBE. Ook werd er gezocht naar stoffen waar MTBE een bestandsdeel van zou kunnen zijn.

Op 22 november kwamen de eerste klachten vanuit Lent, waar de trein op dat moment passeerde. Met de klager werd een geurtest gehouden. Uit de verschillende stoffen wees hij de MTBE aan als de stof die hem deed denken aan de trein van 22 november. Ook in Lent en omgeving werden bedrijven bezocht en werd een buurtonderzoek gehouden. Ook hier werd er, buiten de passerende trein, geen MTBE aangetroffen. Vele hulpverleners, medewerkers van andere betrokken diensten en getuigen werden gehoord. Ook werd een buurtonderzoek gehouden. Bedrijven en bouwlocaties werden bezocht en de bodemsanering werd nader bekeken. Hierbij werd geen MTBE van enige betekenis aangetroffen

 

Noot redactie:

Railion Nederland heeft direct na het incident al opgeroepen tot een diepgaand onderzoek. Ook hebben zij hun zorg geuit over het verloop van het onderzoek naar de vermeende lekkage van een trein met MTBE en vooral over de wijze waarop de gemeente Arnhem over het incident naar de media heeft gecommuniceerd. Zonder dat er een oorzaak was gevonden meende de burgemeester van Arnhem dat er voldoende aanleiding was om te verklaren dat de trein hoogstwaarschijnlijk tóch gelekt had. Een rectificatie hiervan heeft nooit plaats gehad.