Stel uw vraag
Geplaatst op 18-07-2019

Goederendoorvoer per spoor in 2018 opnieuw gestegen

Toename transitovervoer

De stijging van het goederenvervoer per spoor werd mede veroorzaakt door een toename van het transitovervoer. Dit steeg met 620 duizend ton ten opzichte van 2017, een toename van ruim 18%. Bij transitovervoer vindt vervoer plaats over het Nederlandse spoor, maar worden de goederen zowel geladen als gelost in het buitenland. Het transitovervoer per spoor is in de afgelopen 4 jaar verdrievoudigd en bedraagt nu 9,6% van het totale vervoer.

De hoeveelheid goederen die over het spoor van en naar Nederland werden vervoerd nam in dezelfde periode af van 35 miljoen ton naar ruim 34 miljoen ton. Het aandeel van de aan- en afvoer van goederen in het goederenvervoer per spoor is bijna 83%. Het binnenlands vervoer nam in 2018 met 461 duizend ton toe en heeft nu een aandeel van 7,7%.

Kolenvervoer per spoor gedaald

Het kolenvervoer per spoor is afgenomen van ruim 7 miljoen ton in 2017 naar 6 miljoen ton in 2018. Het kolenvervoer per spoor is daarmee in de afgelopen vijf jaar met meer dan 40 procent gedaald. In de afgelopen jaren is in Duitsland, de grootste afnemer van kolen, een aantal kolencentrales gesloten. In het laatste kwartaal van 2018 nam het vervoer van kolen per spoor weer toe. Deze stijging viel samen met een periode van extreem laag water, waardoor binnenvaartschepen minder goederen per scheepsbeweging konden vervoeren.

Meer containervervoer over het spoor

In 2018 zijn bijna 1,7 miljoen TEU vervoerd per spoor, een stijging van ruim 22% ten opzichte van 2017. Deze stijging was zowel zichtbaar in het internationale als in het binnenlandse transport. Het internationale transport (aan-, af- en doorvoer) steeg in deze periode van bijna 1,3 miljoen naar ruim 1,5 miljoen TEU, het binnenlands containertransport steeg van 125 duizend TEU naar bijna 160 duizend TEU.

CBS