Stel uw vraag
Geplaatst op 17-01-2019

Goederenvervoer van en naar Moerdijk ook in 2018 verder toegenomen

Volgens Ferdinand van den Oever, Directeur van het Havenschap Moerdijk, is er nog meer potentieel om verder door te groeien. Hiervoor wordt in 2019 samengewerkt met ProRail om het spoorproces te optimaliseren en daarmee de capaciteit te vergroten.

Daling in de binnenvaart vanwege lage waterstanden

In het algemeen noemt Van den Oever 2018 een goed jaar voor de haven met een stijging van het aantal zeeschepen en binnenvaartschepen (allebei 4 procent meer) en van de overslag via zeevaart (een groei van 1 procent).

De totale overslag kwam vorig jaar uit op ruim 18,1 miljoen ton, 2 procent minder dan in 2017, toen het nog ging om bijna 18,6 miljoen ton. De daling komt voor rekening van de binnenvaart. Door de lage waterstanden in 2018 konden schepen minder zwaar beladen worden. Daardoor daalde de overslag in de binnenvaart het afgelopen jaar met 5 procent. De overslagcijfers voor het spoor in 2018 zijn nog niet beschikbaar.

Logistiek Park Moerdijk

De bedrijvigheid op Moerdijk nam toe het afgelopen jaar. Er vestigden zich acht nieuwe bedrijven. In het komend jaar gaat het havenschap niet alleen werken aan optimalisatie van het spoor, maar start ook Logistiek Park Moerdijk.

Investering in extra spoorcapaciteit

Eind vorig jaar trok het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 7 miljoen euro uit voor de verbetering van het spoor op haven- en industrieterrein Moerdijk. Dit geld gaat naar de bouw van twee nieuwe sporen van 740 meter en een nieuwe wisselverbinding. Ook heeft het havenschap nog een Europese subsidieaanvraag lopen voor de uitbreiding van de spoorterminalcapaciteit.

Tweede opstelspoor

Om de capaciteit voor goederentreinen te vergroten is in het najaar van 2017 al een tweede opstelspoor op het haven- en industrieterrein Moerdijk aangelegd, naast het voormalige Shell-spoor. Het ging om een relatief snelle oplossing, waaraan de provincie Noord-Brabant financieel heeft bijgedragen. Dit spoor wordt intensief ingezet voor het opstellen van containertreinen met voornamelijk consumentengoederen.

Havenbedrijf Moerdijk