Stel uw vraag
Geplaatst op 26-04-2018

Groei spoorvervoer in Moerdijk mede dankzij samenwerking

Spoorvolume Moerdijk met 50% toegenomen

Allereerst gaf Manon Baartmans, CCO bij het Havenbedrijf, een presentatie over de spoorontwikkelingen in Moerdijk. In 2017 is het spoorvolume met ongeveer 50% toegenomen en vanzelfsprekend gaf dat de nodige capaciteitsproblemen.

Winst door samenwerking

Echter, in navolging van het project Lean-Waalhaven werd er niet alleen gekeken naar een infra-uitbreiding, maar werd er ook onderzocht hoe er door een betere sturing en samenwerking op de bestaande sporen toch een goed spoorproduct kon worden afgewikkeld.

Onder leiding van de enthousiaste mensen van de Verkeersleidingpost Roosendaal van ProRail is dit gelukt. Het Havenbedrijf heeft weliswaar geïnvesteerd in een extra opstelspoor, maar de winst door het samenwerkingsproject blijkt veel groter dan alleen door de infra-uitbreiding zou zijn bereikt.

Project MORe

De tweede voordracht kwam van Hanneke Bruinsma en Sjoerd Sjoerdsma van REWIN, de regionale West Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. In het project MORe is onderzocht of er in potentie op een aantal West Brabantse locaties, zoals Oosterhout en Roosendaal, meer goederenvervoer per spoor zou kunnen worden afgehandeld.

Bundelen van stromen

Ook in dit project staat samenwerking centraal, maar dan meer op ladinggebied door het bundelen van stromen. Helaas waren er nog geen concrete resultaten te melden, maar een aantal partijen is nog bezig om de mogelijkheden verder uit te werken en wellicht leidt ook dit project tot een succes.

Wagenladingverkeer

Tenslotte kwam Gerhard Barnasch van DB Schenker Transa aan het woord. Deze logistieke dienstverlener verzorgt voor een verlader het transport van goederen vanuit Duitsland naar UK. Omdat de verlader een eigen spooraansluiting heeft, komen de goederen in gesloten wagons middels het wagenladingverkeer naar Moerdijk. Op de CCT terminal worden de pallets in een container van A2B-online geladen, naar Engeland verscheept en daar bij de ontvanger afgeleverd.

Goede lokale afhandeling in Moerdijk

Transa had deze stromen eerst via een andere haven lopen, maar was daar wat minder tevreden over. Inmiddels loopt het vervoer nu 4 jaar via Moerdijk en Gerhard Barnasch was met name heel enthousiast over de lokale afhandeling. Heel flexibel, vrijwel nooit vertragingen en een informatieverstrekking die keurig op orde is.

Mede dankzij de uitstekende catering van restaurant De Passant was het netwerken wederom een groot succes en werden vele oude relaties hernieuwd en nieuwe relaties gemaakt.

Rail Cargo information Netherlands