Stel uw vraag
Geplaatst op 21-12-2018

Het jaar 2018 biedt een goede basis voor verdere modal shift naar het spoor

Steeds meer bedrijven benaderen Rail Cargo met de vraag of het spoorgoederenvervoer een alternatief is voor het vervoeren van hun lading. Soms kan aanvankelijk het spoor geen oplossing bieden, maar als er iets langer over wordt doorgepraat blijkt spoorvervoer toch wel degelijk mogelijk te zijn.

Maatregelenpakket

We zijn ook heel blij met de aandacht die het spoorgoederenvervoer dit jaar uit “ Den Haag” heeft gekregen. En dan met name de start van het Masterplan Spoorgoederenvervoer. De Tweede Kamer heeft op 11 oktober ingestemd met de uitvoering van het Maatregelenpakket dat hoort bij het Masterplan. Enerzijds heeft de sector een aantal verplichtingen op zich genomen om de spoorinfra efficiënter en effectiever te gebruiken. Anderzijds heeft het ministerie van I&M zich gecommitteerd om een aantal knelpunten op gebied van financiën, infra en regelgeving te slechten.

Al met al genoeg redenen voor Rail Cargo om het jaar 2018 positief af te sluiten en in 2019 met dezelfde intensiteit door te gaan om de gewenste modal-shift te realiseren.

Wij wensen alle lezers van deze nieuwsbrief fijne feestdagen en vooral een goed en gezond 2019 toe.

Rail Cargo information Netherlands