Stel uw vraag
Geplaatst op 28-07-2005

Het voorlichtingsbureau doet verslag

Dit jaarbericht geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op het gebied van railgoederenvervoer in 2004. Daarnaast bieden wij u meer inzicht in de activiteiten die het voorlichtingsbureau Rail Cargo information Netherlands in het eerste jaar van haar bestaan heeft ondernomen. Op 22 januari 2004 gaf verkeersminister Karla Peijs tijdens een feestelijke bijeenkomst in Madurodam het officiële startschot voor het voorlichtingsbureau Rail Cargo information Netherlands. In de daaraan voorafgaande periode is hard gewerkt aan de opzet van het voorlichtingsbureau.

Al in 2003 is een ‘kwartiermaker’ ingezet die veel operationele zaken heeft voorbereid. Ook het bestuur van de stichting is al in juni 2003 van start gegaan en heeft zich gedurende deze periode tot aan de start van het bureau intensief beziggehouden met de opzet van Rail Cargo information Netherlands. Op 1 oktober 2003 is de directeur van het voorlichtingsbureau in dienst getreden en op 1 januari 2004 is een communicatiemedewerker van start gegaan. In dit jaarbericht beperken we ons niet tot een weergave van de belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar. We richten ook onze blik op de toekomst door u inzicht te geven in onze visie en plannen voor de komende periode. Die plannen zijn opgesteld in samenspraak met een brede achterban. Een aantal van hen hebben wij bereid gevonden hun visie te geven op de toekomst van het railgoederenvervoer en de rol die wij als voorlichtingsbureau daarbij kunnen spelen. U zult zien, samen zitten wij op het juiste spoor!

U kunt gratis een hardcopy exemplaar bestellen of de PDF versie hier downloaden (u dient hiervoor wel ingelogd te zijn). Mocht u meer gedetailleerde informatie wensen dan maken wij graag tijd voor u vrij.