Stel uw vraag
Geplaatst op 04-07-2005

Informatie gevaarlijke stoffen beter bereikbaar

Dit transport wordt vaak als risicovol ervaren, hoewel cijfers aantonen dat het in feite erg meevalt. Op basis van interviews en vragenlijsten rolde er een lijst uit met aanbevelingen.

In de eerste plaats kan de informatievoorziening alleen maar verbeteren als alle spelers in het veld er actief aan meewerken: spoorgoederenvervoerders, beheerder ProRail en de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en Binnenlandse Zaken. Een belangrijk punt is verder dat de informatie over railtransporten van gevaarlijke stoffen bij één centraal loket voorhanden is, bij voorkeur bij ProRail. Overigens moet iedereen daarvan heel actief en bij herhaling op de hoogte worden gebracht.
Hoewel de basisinformatie (welke stof, hoeveel en waar?) op dit moment doorgaans voldoende snel beschikbaar is voor de rampenbestrijding, kan de effectiviteit van de bestrijding omhoog als met name de brandweer de deskundigheid van de eigenaar van de gevaarlijke stof veel beter en sneller weet in te schakelen.

Op het gebied van ruimtelijke ordening is statistische informatie van nut, bijvoorbeeld toegankelijk te maken via een on line informatiesysteem van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een eenvoudigere organisatiestructuur bij de gemeenten en meer aandacht voor risicocommunicatie richting burgers vormen de overige aanbevelingen.