Stel uw vraag
Geplaatst op 21-02-2005

Ketenregie op de Betuweroute is enige oplossing voor rendabele exploitatie.

Dit blijkt uit een door TowRail georganiseerde werkconferentie die op 17 februari in Utrecht werd gehouden voor alle betrokken partijen. TowRail is een consortium van bedrijven die vanaf 2007 de havenspoorlijn en Betuweroute wil exploiteren. Onder de titel “Ketenregie op de Betuweroute” presenteerde TowRail haar visie op het beheer en de exploitatie van de havenspoorlijn en Betuweroute. Door middel van regie en samenwerking in de goederenketen, wil zij het goederenvervoer per spoor bevorderen. Bijvoorbeeld door sleepdiensten en metrodiensten toe te passen. Daarbij wil ze aan de keten innovatieve spooroplossingen bieden tegen de laagst mogelijke kosten.

”De Betuweroute ligt er en die moeten we gebruiken! De markt geeft ons het recht om in te breken in de lopende procedure. Wij willen niet geconfronteerd worden met vertragingen of het opstarten van een nieuwe aanbestedingsprocedure”, zegt TowRail directeur Max van Asch van Wijck. “Dat is op dit moment voor geen enkele marktpartij wenselijk”. Wel is TowRail van mening dat samenwerking met ProRail en Havenbedrijf Rotterdam in belangrijke mate bijdragen aan het succes. TowRail blijft daarom samenwerking zoeken met beide partijen.

Naar aanleiding van de werkconferentie gaat TowRail afspraken maken met marktpartijen. Door velen is de bereidheid uitgesproken om samen te werken met het consortium en invulling te geven aan haar plannen. De conferentie, onder voorzitterschap van dr. Peter de Langen van de Erasmus Universiteit, was zeer goed bezocht. Alle delen van de railgoederenketen waren in ruime mate vertegenwoordigd.