Stel uw vraag
Geplaatst op 30-11-2004

Kroes maakt start met steun Franse spoorwegen

Het toeval maakt dat de vroegere minister van verkeer aldus op haar eigen terrein begint.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Inzet is een Frans verzoek om hun staatsspoorwegen (SNCF) achthonderd miljoen euro toe te stoppen. Het gaat om een saneringsplan voor het goederenver­voer dat zich over enkele jaren zal  uitstrekken. De SNCF verliest jaarlijks op de goederenlijnen 450 mil­joen euro. Staatssteun mag van de EU nooit worden gebruikt om der­gelijke verliezen te dempen. De onlangs vertrokken commissaris voor mededinging M. Monti wilde daarom eerst een uitvoeriger onderzoek dat maanden zou duren.

 

Het directoraat Transport van de Europese Commissie gaat daarentegen wel akkoord met de Franse  aanvraag. De nieuwe vervoerscommissaris J. Barrot is als Frans­man voorstander van het project van de SNCF, zo meldt het Parijse dagblad Le Monde. Barrot probeert nu binnenkort Kroes te overtuigen. Gaat Kroes niet akkoord, dan begint de klassieke langdurige ambtelijke staatssteunprocedure. Dit zal de saneringsplannen van de SNCF zeker met een jaar vertragen.

 

Enkele weken geleden had de toenmalige commissaris voor ver­voer L. de Palacio een heftige bot­sing over de aanvraag met Monti. De Palacio wilde Parijs het groene licht geven, maar Monti hield dat tegen. De Palacio was op haar laat­ste werkdag in Brussel gedwongen een brief naar de Franse regering te schrijven waarin zij nadere in­lichtingen vraagt. Dank zij deze brief ligt het verzoek procedureel stil totdat Parijs deze brief heeft beantwoord. Anders had krach­tens de spelregels rond staats­steun de Europese Commissie ui­terlijk 30 november haar eindoordeel moeten geven. Dat was dan een afwijzing gewor­den.

 

De SNCF wil anderhalf miljard euro in een sanering van de goederenafdeling steken, achthonderd miljoen euro van de staat en zevenhonderd miljoen euro uit eigen zak. Belangrijkste twistpunt is in Brussel of het project betekent dat de SNCF een renderend goede­renspoor krijgt of dat het verlies­lijdend blijft. De SNCF zegt dat het project nodig is om te kunnen overleven na de liberalisatie van het Europese spoorgoederenver­voer per 2006.

 

Belangrijke elementen zijn de vervanging van talloze locomotieven en wagons en een forse inkrimping van het personeel. De Brusselse mededingingsexperts betwijfelen of zo'n pijnlijke sane­ring nog volledig doorgaat als de steun eenmaal is toegezegd. Zij willen van Parijs hardere garan­ties. Andere eis is dat het goederenvervoer qua exploitatie strikt scheiden wordt van het personenvervoer. Dat maakt het voor de SNCF onmogelijk nog langer uit de winst op de personentreinen het vrachtvervoer te steunen.