Stel uw vraag
Geplaatst op 15-03-2018

Marktaandeel Haven Rotterdam in Zuidwest-Duitsland kan 23% stijgen

Het onderzoek is uitgevoerd door de Technische Universiteit Darmstadt uit Duitsland, Havenbedrijf Rotterdam en logistiek dienstverlener Contargo. Het onderzoek is gebaseerd op een enquête onder dertig expeditiebedrijven, rederijen en verladers uit de deelstaten Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz. De ondernemingen werden naar hun keuzegedrag met betrekking tot havens en transportmodaliteiten gevraagd.

Lokale vertegenwoordiging

Terwijl het onderzoek juist de potentie van de Rotterdamse haven onderstreept, vielen de volumes vorig jaar tegen. Matthijs van Doorn, directeur achterlandverbindingen van Havenbedrijf Rotterdam, sprak hierover vorige week zijn zorgen uit tijdens de Masterclass Railgoederenvervoer in Amersfoort, georganiseerd door de NVBS, Railforum en Rail Cargo. Hoewel het totale volume aan goederen van de Rotterdamse haven in 2017 is gestegen met twee procent, daalde het spoorvolume van en naar de haven.

“Er zijn nog vele markten winnen, vooral in het achterland”, legde Van Doorn uit. “Zeevracht verplaatst zich continu; een vervoerder kan van de ene op de andere dag voor een andere haven kiezen." Daarom is lokale vertegenwoordiging essentieel: "Iedereen kent Rotterdam, maar niet iedere expediteur in Duitsland weet welke voordelen de Rotterdamse haven te bieden heeft.”

Volgens van Doorn zijn het vooral de bestemmingen binnen een straal van veertig tot vijftig kilometer van de Rijn waar potentie ligt, zoals Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en in zekere zin ook Hessen en Beieren. “Het zwaartepunt van de achterlandstromen ligt in Nederland en Duitsland. Nederland heeft een aandeel van 43 procent van de aan- en afvoer van goederen en Duitsland een aandeel van 33 procent.

Meer balans in aantal shuttles

Uit de studie van de Technische Universiteit Darmstadt blijkt dat naast de transportkosten de betrouwbaarheid van de verbinding met het achterland een steeds belangrijkere concurrentiefactor. Het vergroten van het railaanbod creëert extra marktaandelen en een groter aandeel in de modal split voor de spoorwegen, zo wordt geconcludeerd. Van Doorn: "Op dit moment gaan 5 treinen per dag vanuit Stuttgart naar Hamburg en 3-5 treinen per week naar Rotterdam. Die verhouding moet meer in balans komen.

Rail Scout

Een overzicht van alle intermodale spoordiensten van en naar Duitsland, is terug te vinden in de webapplicatie Rail Scout, een product van het voorlichtingsbureau Rail Cargo. 

Een uitgebreid artikel over dit onderwerp treft u aan op de website van Spoorpro

SpoorPro