Stel uw vraag
Geplaatst op 22-03-2018

Masterplan Spoorgoederenvervoer in de maak

Het masterplan is opgesteld door de Spoorgoederentafel, waarin de belanghebbende partijen zijn verenigd. Het document is een reactie op het Duitse Masterplan, dat eind vorig jaar werd gepresenteerd en begin dit jaar werd opgenomen in het Duitse regeerakkoord. Duitsland wil voor de zomer starten met de uitvoering van dit masterplan.

De Tafel werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een maatregelenpakket, dat in juni 2018 moet worden vastgesteld. Met dit maatregelenpakket moet een eerlijk speelveld worden bereikt om de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer te versterken.

Maatregelen

In het masterplan zouden onder andere maatregelen beschreven staan om de gebruikersvergoeding in lijn te brengen met Duitsland en om het Nederlandse spoornet concurrerender te maken. Zowel in Duitsland als in Frankrijk is onlangs besloten om de gebruikersvergoeding voor goederentreinen te verlagen.

Verder moet het rijden met 740 meter lange goederentreinen op termijn mogelijk worden. Ook moeten de structurele kosten, die de lappendeken aan treinbeveiligingssystemen in Nederland veroorzaakt, worden aangepakt.

ERTMS

Ook zou de uitrol van ERTMS worden vertraagd om zich aan het tempo in buurlanden met een werkend systeem aan te passen. De mate van compensatie van de extra kosten die de uitrol van ERTMS voor spoorgoederenvervoerders met zich meebrengt, is nog een punt van discussie.

De wet Basisnet wordt zorgvuldig herijkt. Deze wet geeft per traject aan wat het maximale risico voor omwonenden is van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het doel van deze herijking is om groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen tussen de industrie en havens in Nederland en het buitenland mogelijk te maken, zonder dat dit leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s voor de leefomgeving langs het spoor. Daarnaast is deregulering, elektromobiliteit, energiebesparing en het verplicht stellen van het gebruik van stil materieel in Nederland onderdeel van dit Masterplan.

Voor een uitgebreide versie van dit artikel verwijzen wij naar de website van SpoorPro.

SpoorPro