Stel uw vraag
Geplaatst op 17-05-2018

Met (te) veel transport, staat ook alles stil...

Fileleed

De filemeldingen van de ANWB nemen een steeds groter deel van de zendtijd in beslag. Natuurlijk komt dit niet alleen door het toegenomen vrachtverkeer, ook het woon-werkverkeer is gegroeid. En dat is enerzijds een zeer positief verschijnsel. Niet alleen voor diegenen die weer een baan hebben gekregen, maar ook voor ons als samenleving in zijn geheel is een maximale werkgelegenheid erg gunstig. Anderzijds kampen we met steeds meer congestie op de weg.

Spoor als alternatief

Daarom blijft het vreemd dat er ten aanzien van het vrachtverkeer zo weinig van alternatieven vervoersvormen wordt gebruik gemaakt. Als Rail Cargo hebben wij het dan natuurlijk in de eerste plaats over het spoor als alternatief. Het is zeker niet zo dat ieder goederentransport zondermeer kan worden overgeheveld. Maar, er gaan nog steeds veel teveel vrachtwagens over de weg die, gelet op het type goederen en de afstand, ook van het spoor gebruik kunnen maken.

Wissel op de toekomst

Ook tijdens de zogenaamde Verantwoordingsdag van afgelopen woensdag in de Tweede Kamer bleek dat de groei van de economie een keerzijde heeft. Als zeer welvarende samenleving trekken we een wissel op de toekomst van de volgende generaties. Zowel ten aanzien van milieuaspecten als ten aanzien van de financiële kosten die de groeiende welvaart met zich meebrengt.

Modal shift noodzakelijk

Het is duidelijk: als ondernemend Nederland een groeiende economie voorstaat met als gevolg een forsere mobiliteit, zonder dat er een grotere wissel op de toekomst wordt getrokken, dat dan een modal shift naar het spoor noodzakelijk is. Een bezoek aan onze website met daar de zoekmachines Rail Scout of Rail Scout Wizard geeft de informatie of het spoor een passende oplossing kan bieden en kan meehelpen aan een betere mobiliteit.

Rail Cargo information Netherlands