Stel uw vraag
Geplaatst op 20-06-2005

Nederland scoort op concurrentiefactor mobiliteit

Uit een vergelijking tussen 16 Europese logistieke vestigingslocaties blijkt dat Nederland in vergelijking met het buitenland met name goed presteert op het gebied van transport via binnenvaart en ‘short sea shipping’, in combinatie met wegvervoer.

Concurrentiepositie

NDL en Buck Consultants International hebben het onderzoek naar de concurrentiefactor mobiliteit verricht met behulp van de ‘Europese freight matrix’. Een freight matrix is een model dat de gebruiker laat zien wat in termen van totale transportkosten en servicegraad de optimale vervoerswijze is voor het transport naar een bepaalde bestemming. De freight matrix helpt zowel bedrijven als de overheid bij het versterken van de logistieke concurrentiepositie. Voor bedrijven betekent het gebruik van de freight matrix meer mogelijkheden om kosten te besparen. Voor de overheid betekent werken met de freight matrix meer inzicht in de mogelijkheden om logistieke kerngebieden te versterken. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat het ontwikkelen van intermodaal vervoer een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse concurrentiepositie.

Vestigingsklimaat

Ondanks het feit dat Nederland op de concurrentiefactor mobiliteit nu nog relatief goed scoort, is NDL-directeur Dirk ’t Hooft van mening dat de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor logistieke activiteiten voor binnen- én buitenlandse bedrijven steeds meer onder druk staat. “Een belangrijke graadmeter voor het bepalen van de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat in een land voor logistieke activiteiten, is de concurrentiefactor mobiliteit. Door beter gebruik te maken van de mogelijkheden van intermodaal transport, kunnen bedrijven nu, maar ook in de toekomst, optimaler presteren. Dit zal de concurrentiekracht van Nederland binnen Europa zeker bevorderen. En dit is van groot belang om onze internationale handelspositie te versterken.”

Aanbevelingen

Tijdens het congres presenteerde ’t Hooft aan zo’n 500 geïnteresseerden diverse praktische aanbevelingen voor het effectief inzetten van intermodaal transport om Nederland op de concurrentiefactor mobiliteit beter te laten scoren. Hij is van mening dat zowel bedrijven als de overheid marktgerichter kunnen werken door de inzet van de freight matrix. ’t Hooft overhandigde zijn aanbevelingen aan minister van Verkeer & Waterstaat Karla Peijs, die aangaf de freight matrix als een nuttig en innovatief instrument te beschouwen dat een goede bijdrage kan leveren aan het stimuleren van het gebruik van intermodaal transport in Europa.