Stel uw vraag
Geplaatst op 25-05-2005

Nieuwe CIM-vrachtbrief op komst

Rond de zomer van 2005 wordt waarschijnlijk het gewijzigde COTIF Verdrag van kracht. Het COTIF Verdrag regelt de wetgeving omtrent het internationale vervoer van goederen per spoor. In aanhangsel B van dit verdrag, het CIM, zijn de regels uitgewerkt voor het goederenvervoer. In het CIM staan ook alle administratieve verplichtingen omschreven, waaronder de zaken die in een vrachtbrief moet worden opgenomen. Daarnaast beschrijft het CIM de regels die gelden ten aanzien van de aansprakelijkheid in geval van schade en claims. Het toezicht op de uniforme uitvoering van het internationale COTIF verdrag en de daarmee samenhangende rechtsregels wordt uitgeoefend door de organisatie OTIF in Bern.

Het COTIF Verdrag is gewijzigd om rekening te houden met gewijzigde situatie in de spoorsector als gevolg van de liberalisering van de markt. Het oude verdrag ging nog teveel uit van een situatie waarin per land slechts één vervoerder actief was.

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op 24 mei zijn de gevolgen van het gewijzigde COTIF Verdrag toegelicht door een drietal sprekers:

  • Gerfried Mutz, plaatsvervangend directeur-generaal van het OTIF. Het OTIF is de Verdragsorganisatie die toeziet op de uniforme uitvoering van het COTIF Verdrag.
  • Wessel Sijl, manager vervoerwetgeving & douanezaken bij Railion Nederland NV.
  • Ed Tulp, beleidsmedewerker van het Ministerie van Financiën, directie Wetgeving en Douane.

De PowerPoint presentaties van de sprekers kunt u hier downloaden. Ook kunt u hier de Nederlandse vertaling downloaden van het COTIF Verdrag en de daarbij behorende bijlagen.