Stel uw vraag
Geplaatst op 08-10-2018

Noord West Connect wil meer lading van de weg naar het water en spoor

Deze partijen bundelen hun kennis en ervaring en initiëren acties en programma’s, onder meer gericht op het anders organiseren van transport van goederen. Een van de initiatieven is het programma Noord West Connect, waarin de ervaringen die zijn opgedaan in het landelijke actieprogramma Lean & Green Off- Road, worden benut en toegepast.

Noord West Connect benadert verladers en onderzoekt met hen van welke bestaande of nieuwe intermodale verbindingen per rail, binnenvaart dan wel short sea zij gebruik kunnen maken voor vervoer dat nu nog over de weg gaat. Sjoerd Sjoerdsma, programmamanager: ´We gebruiken onder meer de WeConnekt-app. Hierdoor is snel te zien of er een match gemaakt kan worden op een bepaalde corridor. Zijn er mogelijkheden, dan begeleidt Noord West Connect dit traject. Bij succes is er ruimte voor werving van extra lading. De opgedane kennis en ervaring komt ter beschikking van andere kansrijke corridors en zijn input voor de partners en voor onderzoekstrajecten die door de Hogeschool van Amsterdam worden uitgevoerd.´

Sjoerd Sjoerdsma is voor een jaar programmamanager en organiseert samen met de partners bijeenkomsten met verladers uit de regio. Hij werkt ook samen met reeds bestaande initiatieven van onder andere The Blue Road en Rail Cargo Information Netherlands. Het actieprogramma Lean&Green Off-Road is onderdeel van Lean&Green Europe, en is inmiddels een succes in verschillende regio’s in Nederland. Wilt u meer informatie, bezoek dan www.lean-greenoffroad.nl

Noord West Connect