Stel uw vraag
Geplaatst op 17-03-2005

Onjuist beeld over extra kosten locomotieven Betuweroute

Dit is beduidend lager dan het bedrag van zestig miljoen euro waarover wordt gesproken in een artikel dat op 16 maart 2005 in De Telegraaf staat. Om op het spoor van de Betuweroute te kunnen rijden, moeten locomotieven met het nieuwe Europese beveiligingssysteem (ETCS) zijn uitgerust. Bij de start van de Betuweroute zijn er naar verwachting ongeveer zeventig tot tachtig locomotieven met ETCS nodig om het aanbod van goederen te kunnen transporteren. Vervoerders hebben aangegeven dat zij in 2007 zo’n dertig tot veertig nieuwe elektrische locomotieven met ETCS beschikbaar hebben. Bij nieuw materieel is nauwelijks sprake van meerkosten voor ETCS. Extra kosten doen zich wel voor bij de ombouw van veertig bestaande (diesel) locomotieven. Hierbij gaat het om zo’n € 300.000 per locomotief. In de jaren daarna neemt het aantal locomotieven verder toe, afhankelijk van de groei in aanbod van goederenvervoer over de Betuweroute.

De vervoerders zijn zelf verantwoordelijk voor de ombouw van locomotieven naar ETCS. De minister ven Verkeer en Waterstaat begrijpt echter dat deze kosten een extra last betekenen voor de vervoerders. Daarom is de minister ook bereid om de vervoerders tegemoet te komen. Onlangs heeft zij aan de brancheorganisatie van de vervoerders een concreet voorstel gedaan om de vervoerders in hun investeringen te ondersteunen. De minister is bereid zes miljoen euro voor te schieten (vijftig procent van de ombouwkosten), vooruitlopend op het steunprogramma van de Europese Unie voor ETCS dat mogelijk in 2007 in werking treedt. Vanmorgen heeft de branche een reactie gestuurd op het voorstel van de minister. De minister zal op korte termijn reageren op deze reactie.

Over de aansluiting met Duitsland zijn tussen de Nederlandse en Duitse overheid duidelijke afspraken gemaakt over de benodigde capaciteit voor het goederenverkeer over de Betuweroute. De Duitse overheid heeft toegezegd dat tijdig voldoende capaciteit beschikbaar zal zijn. Onlangs heeft de Duitse overheid deze afspraken in de richting van VenW andermaal bevestigd en werkt ook momenteel daaraan. Na opening van de Betuweroute behoort het wisselen van Elektrische locomotieven te Emmerich tot het verleden omdat de nieuwe locomotieven over meerdere spanningen kunnen rijden.