Stel uw vraag
Geplaatst op 05-12-2018

Op de corridor Nederland – Polen kan circa 2,2 miljoen van de weg naar het spoor

Polen vormde het centrale thema tijdens het Spoorcafé en dat is niet zo vreemd. Het land behoort inmiddels tot de 10 grootste economieën van Europa (gebaseerd op BBP) en staat daarmee boven landen als België en Oostenrijk. Gelijktijdig vormt Nederland één van de belangrijkste handelspartners voor Polen.

Het spoorgoederenvervoer tussen beide landen laat een zeer sterke groei zien. Van circa 100.000 ton in 2010 naar circa 1.200.000 ton in 2017. De groei is vooral zichtbaar in het intermodale vervoer van en naar centraal Polen. Echter, berekeningen van Panteia tonen aan dat veel potentieel voor een modal shift nog niet benut wordt. Vooral van en naar het zuidwesten van Polen.

Hiervoor zijn volgens Roest Crollius een drietal belangrijke oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats moet er beter gebundeld worden, zodat er voldoende ladingaanbod is voor een intermodale spoordienst. Als tweede oorzaak noemt Roest Crollius de schaarste in 45ft intermodale laadeenheden. De derde oorzaak ligt in het organiseren van retourlading. Daarvoor is horizontale afstemming nodig tussen verschillende ketens.

Niettemin is Roest Crollius positief gestemd over de toekomst van het intermodaal vervoer per spoor van en naar Polen. “Het spoor wordt steeds concurrerender ten opzichte van de weg. Niet alleen door de aanpassing van de gebruiksvergoeding, maar ook door het sterk toenemende tekort aan chauffeurs.” Tevens ziet Roest Crollius ook positieve impulsen voor het spoor als gevolg van OBOR (nieuwe zijderoute) en BREXIT.

Een overstap naar het spoor biedt volgens Roest Crollius ook nog veel voordelen. Afgezien van een kostenbesparing van circa 30%, zal een overstap naar het spoor ook een CO2-reductie van circa 38% betekenen. En dat zijn geen geringe percentages.

Rail Cargo information Netherlands