Stel uw vraag
Geplaatst op 04-07-2005

Peijs komt spoorvervoerders tegemoet

Dat blijkt uit de Netverklaring 2006 van railinfrabeheerder ProRail.

Railion en drie particuliere spoorwegbedrijven (ACTS, ERS Railways en Rail4Chem) hadden grote bezwaren tegen een aanvankelijk plan van ProRail om de tarieven per kilometer spoorgebruik vooral voor zware goederentreinen fors te verhogen. In sommige gevallen dreigde voor de zware categorie treinen (met bijvoorbeeld erts en kolen als lading) zelfs een tariefsverhoging met een factor 7. De spoorvervoerders vreesden massale vraaguitval als ze deze hogere tarieven aan klanten moesten doorberekenen.

Blijkens de jaarlijkse Netverklaring van ProRail wordt daarvan voor het komende jaar afgezien. Er komt een zogenoemde ingroeiregeling om spoorbedrijven aan geleidelijke tariefsverhoging te laten wennen. Voor goederentreinen komt er een basistarief van 0,50 euro (is nu: 0,86 euro) per treinkilometer. Daar bovenop komt er een vergoeding van 0,0005 euro per tonkilometer. Volgens ProRail betalen spoorvervoerders in Europa gemiddeld 2 euro per treinkilometer. ProRail is tot het besluit om de tariefstijging volgend jaar te matigen, gekomen in samenspraak met de bedrijfstak, het ministerie en de kartelautoriteit NMa. Hoe de tarieven zich in 2007, als de Betuweroute wordt geopend, zullen ontwikkelen, moet nog worden bekeken.