Stel uw vraag
Geplaatst op 13-06-2018

ProRail gaat samenwerking aan met Baltic Rail voor stimulans goederenvervoer

1.800 km in 22 uur

Eringa: "ProRail en Baltic Rail hebben de gezamenlijke ambitie om de reistijd de komende jaren verder te verkorten. Op termijn moet een goederentrein de 1.800 km tussen de Nederlandse en de Baltische havens in 22 uur af gaan leggen. En een slaaptrein 12 uur."

ProRail keurmerk

Vorig maand bleek al dat China graag met ProRail wil samenwerken. Pier Eringa: “Als ProRail lopen wij internationaal voorop op het gebied van data, innovatie en kennisontwikkeling. Delegaties vanuit de hele wereld staan hier op de stoep om van ons te leren. In het buitenland kijkt iedereen vol waardering naar het Nederlandse spoornetwerk en staat het 'keurmerk ProRail' voor topkwaliteit”.

Uitgebreid internationaal netwerk

“Het stimuleren van het goederenvervoer per spoor is een topprioriteit voor ProRail. We zien dat er meer goederen over het spoor wordt vervoerd. Dat is een goede zaak. Het spoor is immers een van de duurzaamste manieren van vervoer. Zo rijden de meeste treinen elektrisch en is daardoor de CO2-uitstoot laag ten opzichte van bijvoorbeeld de vrachtwagen of boot”. Om het vervoer per spoor te stimuleren is een Europees netwerk van internationale ‘goederencorridors’ ingericht. Dat zijn doorgaande treinpaden door heel Europa.

Vanuit Nederland lopen drie belangrijke goederencorridors door Europa. Een belangrijke corridor is de Rijn – Baltische Staten corridor. Deze loopt via de havens van Rotterdam en Amsterdam via Duitsland, naar Polen, Tsjechië en de Baltische Staten. Voor een optimaal gebruik van de spoorcorridor wordt de variëteit aan systemen teruggebracht en worden zo veel mogelijk geharmoniseerde Europese technieken geïnstalleerd. Een geoptimaliseerde spoorcorridor verbetert de verbinding tussen de Rotterdamse haven en het Europese achterland.

Meer goederen, meer samenwerken

We verwachten dat het vervoer over het spoor nog flink groeit. In 2030 bijvoorbeeld, wordt er vanuit de Rotterdamse havens niet 25 maar ongeveer 70 miljoen ton via het spoor verder vervoerd. Dat zijn zes keer zo veel zeecontainers. De logistieke puzzel wordt daarmee ook complexer. Want er kunnen misschien wel 50 partijen betrokken zijn bij een hele ‘goederentransportketen’. Dat vraagt dus nauwe afstemming, goede afspraken en heldere informatie over en weer. Kortom: een goede samenwerking. ProRail zorgt dat het spoor klaar is voor deze uitdagingen.

ProRail