Stel uw vraag
Geplaatst op 04-07-2005

Railion: Verhoging staat haaks op belabberde kwaliteit railnet

De tarieven voor zware treinen zouden op euro 3,20 per km uitkomen (bijna viermaal zo duur als nu), terwijl de lichte treinen met circa euro 1,30 per km zouden worden belast (bijna anderhalf maal zoveel als nu). Een forse lastenverzwaring voor het Nederlandse bedrijfsleven op een ongelukkig gekozen moment. De railvervoerders, verenigd in de Belangenvereniging Rail Goederenvervoerders, komen morgen bijeen om zich te beraden op nadere stappen. Zij vragen zich af hoe ProRail tot deze omstreden berekeningsmethodiek is gekomen. Nog afgezien van het feit dat een zo forse verhoging van de spoortax in slechts één jaar lijkt te moeten worden doorgevoerd (in andere Europese landen gebeurde dat veel geleidelijker), ligt er een onevenredig zwaar accent op treingewicht, terwijl de treinsnelheid, ook een factor die de slijtage mede bepaalt, in het geheel niet blijkt mee te tellen.

De verhogingen van de spoortax staan bovendien in geen enkele verhouding tot de geboden kwaliteit. Railgoederenvervoerders worden dagelijks geconfronteerd met vertragingen en ongeplande stops (de goederentrein wordt "even aan de kant genomen"). Dat leidt tot langere transittijden of tot omrijden over andere routes en dus de noodzaak méér materieel en machinisten in te zetten om een ?transportketen? naar behoren te laten draaien. Soms leiden vertragingen tot het missen van internationale aansluitingen waardoor vervoerders met forse extra kosten worden geconfronteerd. Bovendien moet bijna de helft van de nachtelijke goederentreinen door de vervoerders opnieuw worden ingepland (op een ander tijdstip of via een andere route), omdat ProRail baanvakken (soms kort tevoren) ten behoeve van onderhoud buiten dienst stelt. Ook met dit herplannen zijn aanzienlijke kosten gemoeid.