Stel uw vraag
Geplaatst op 15-03-2018

Rapport KiM: energietransitie onzekere factor voor spoorgoederenvervoer

Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de concurrentiepositie van het Nederlandse spoorgoederenvervoer.

Toekomst spoorgoederenvervoer lijkt rooskleurig maar is onzeker

Verschillende toekomstverkenningen schetsen een rooskleurig beeld voor het spoorgoederenvervoer op Nederlands grondgebied. De belangrijkste drijvende kracht daarbij is de verwachting dat een aantrekkende wereldeconomie tot een sterke toename van het containervervoer leidt. Het spoorgoederenvervoer kan daarvan profiteren omdat containervervoer een groot aandeel heeft in het totale spoorgoederenvervoer.

Een onzekere factor bij de verwachtingen is de toekomstige energietransitie. Wanneer kolencentrales voor elektriciteitsopwekking sluiten, verkleint een omvangrijke deelmarkt van het spoorgoederenvervoer.

De rapportage kijkt naar de ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer tot en met 2016. Informatie van ProRail over de afname van het steenkolenvervoer per spoor in 2017 is daarom niet in dit document opgenomen. Dit bevestigt wel dat de energietransitie een onzekere factor voor de toekomst is.

Download Marktontwikkelingen Spoorgoederenvervoer 2005 - 2016

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)