Stel uw vraag
Geplaatst op 25-08-2022

Project emplacement Waalhaven Zuid

Waalhaven Zuid is een groot goederen emplacement in het Rotterdamse havengebied. In opdracht van ProRail heeft Royal HaskoningDHV voor dit emplacement twee planstudies uitgevoerd.

De eerste planstudie is in het kader van het realiseren van een nieuw brandblussysteem (Systeem BBV (BrandBlusVoorzieningen)). De omgevingsvergunning voor het emplacement moet worden vernieuwd, omdat de bestaande brandblusvoorzieningen behorende bij de vergunningen (eind jaren ’90) niet meer voldoen aan de eisen zoals in de beschikking is afgegeven door de gemeente Rotterdam.
Het systeem BBV betreft de aanleg van nieuwe calamiteitenwegen en een nat blussysteem op het emplacement. Om tot de voorkeurs ontwerpoplossing te komen is een interdisciplinaire benadering gehanteerd en zijn ontwerpateliers gehouden
die bijdragen aan het realiseren van succesvolle en gedragen oplossingen die voldoen aan de klanteisen.

De tweede planstudie betreft het opstellen van een functioneel integraal systeem ontwerp voor de herinrichting van emplacement Waalhaven Zuid. In toekomstige situatie (2030) zij op emplacement Waalhaven Zuid onvoldoende lange processporen beschikbaar om de voorziene groei van het aantal lange containertreinen op Waalhaven Zuid en elders op en rond de Havenspoorlijn te kunnen faciliteren. Royal HaskoningDHV heeft in samenwerking met ProRail en de stakeholders een planstudie uitgevoerd met als doel om alle oplossingen naast elkaar te zetten en hier de meest optimale oplossing uit te selecteren. Het resultaat is dat begin dit jaar de definitieve voorkeursvariant is gekozen, welke in de volgende projectfase verder zal worden uitgewerkt.