Stel uw vraag
Geplaatst op 28-11-2018

Spoorcapaciteit Moerdijk wordt uitgebreid

Duurzame modaliteit

Deze middelen worden ingezet om de overbelasting van het spoor in Moerdijk op te heffen. Met als doel om de groei van multimodale goederenstromen mogelijk te maken en 740 meter lange treinen te faciliteren (Europese maatstaf voor goederentreinen). Op die manier maken we slim gebruik van de mogelijkheden, stimuleren we het gebruik van spoor als duurzame modaliteit om goederen te vervoeren en werken we aan de veiligheid op het terrein.

Twee nieuwe sporen van 740 meter

Door de toename van het spoorgoederenvervoer van en naar Moerdijk, met name door containervervoer, biedt het huidige emplacement te weinig capaciteit voor het uitvoeren van diverse processen (laden en lossen, opstellen, onderhoud etc.). Bij het huidige emplacement aan de Zuidelijke Randweg willen ProRail en het havenbedrijf daarom twee nieuwe sporen van 740 meter realiseren. Tevens komt er een extra wisselverbinding, zodat de containerterminal zonder extra rangeerwerk bereikbaar is vanaf het emplacement. Het voordeel hiervan is dat treinen sneller afgehandeld kunnen worden, processen op het emplacement versnellen en de veiligheid wordt vergroot.

Verbetering spoorterminal

Naast de hierboven genoemde maatregelen heeft het havenbedrijf een Europese CEF-aanvraag gedaan voor de uitbreiding van de spoorterminalcapaciteit. De terminal beschikt op dit moment over drie korte sporen waardoor de treinen opgeknipt moeten worden om te kunnen laden/lossen. Het havenbedrijf wil de sporen verlengen naar 740 meter, waardoor treinen niet meer hoeven te worden opgeknipt en de overslagcapaciteit van containers wordt vergroot. Uitslag wordt in het eerste kwartaal van 2019 verwacht. Het Rijk en de provincie hebben tijdens dit overleg ook afgesproken deze aanvraag richting Europa actief te ondersteunen.

Port of Moerdijk