Stel uw vraag
Geplaatst op 31-01-2018

Spoorgoederenvervoer meest duurzame modaliteit

Rockwool: 62% besparing in CO2-uitstoot

Een zorgvuldig duurzaamheidsbeleid is gericht op het breed veiligstellen van de omgevingskwaliteiten voor mens en natuur. Sinds het klimaatverdrag van Parijs (COP 21) krijgt dit thema steeds vaker aandacht bij verladers (producenten), waarin ook duurzame transportoplossingen zijn inbegrepen. Een goed voorbeeld hiervan treffen we aan bij Rockwool. Door te kiezen voor intermodaal spoorvervoer heeft deze onderneming in 2017 62% CO2-uitstoot bespaard, het equivalent van 10.797 bomen...!!! Een uitgebreid interview met John Schmitz, Senior Sourcing Manager bij Rockwool, treft u aan op deze website.

Spoor kent de laagste externe belasting

Het recente onderzoek van de Centrale Rijnvaart Commissie wijst uit dat het spoorvervoer in vergelijking met andere modaliteiten de laagste externe belasting kent ten aanzien van het milieu. In haar onderzoek stelt deze gezaghebbende binnenvaartorganisatie dat het spoorvervoer op vrijwel alle fronten het beste doet ten aanzien van de milieueffecten. De toenemende elektrificering heeft de uitstoot van treinen zeer gering gemaakt, de opwekking van elektriciteit meegerekend.

Onderstaand een overzicht van de uitstoot in CO2, fijnstof en NOx per modaliteit:

CO2

Spoor : 10 gram per tonkm
Binnenvaart : 20-40 gram per tonkm
Wegtransport : 82 gram per tonkm

Fijnstof

Spoor : nihil
Binnenvaart : 5-21 kg per tonkm
Wegtransport : 11 kg per tonkm

NOx

Spoor : 0,009 gram per tonkm
Binnenvaart : 0,17-0,52 gram per tonkm
Wegtransport : 0,3-1,8 gram per tonkm

Met andere woorden: door de jaren heen is het duurzaamheidsbeeld opmerkelijk consistent, het spoor was en is nog steeds de schoonste modaliteit.

Rail Cargo information Netherlands